• مرحوم آقای حاج مقدس با یک دسته جمعیتی به کربلا مشرف شدند. پاسپورت یا به اصطلاح قدیمی ها گذرنامه شان تا روز هشتم محرم بود. همه رفقا رفتند یک چیزی گفتند که دو روز دیگر تا روز عاشورا را هم بمانند و روز یازدهم برگردند. ایشان گفتند دروغ حرام است. زیارت مستحب است.روز هشتم سوار شد و برگشت...
  • به مقداری که آدم معصیت می کند، از رحمت دور شده. هرمقدار برگردد، دومرتبه برمی گردد زیر باران رحمت. و برای یک کسانی هست که در سراسر عمرشان باران رحمت برشان می بارد و ما متاسفانه مزه اش را نچشیده ایم...
  • اگر من گناه کردم و راحت بودم و بعد از گناهم هم باز هم راحت بودم و هیچ دغدغه خاطری ندارم، اولا این خیلی مشکل است. معلوم نیست اصلا چیزی از ایمان برای این آدم مانده باشد.
  • ملاحظه کن این چه مقامی و سلطنتی است و این چه قدرتی است الهی که اراده او مظهر ارادة الله شود،و معدومات را لباس وجود بخشد. و از تمام جنات جسمانی این قدرت و نفوذ اراده بهتر و بالاتر است.
  • امشب شب بیست و سوم، شبی است که آخرین امضای تقدیرات ما خواهد شد. امیدواریم به فضل و مرحمت خدا و به لطفی که امام زمان در حق ما بکند، نه به خاطر لیاقت ما، بلکه به خاطر کرم خودش...
  • انسان تنها موجودی است که می تواند در مورد عاقبت خودش فکر کند. برای فردای خودش فکر کند. تنها موجود. اگر من در طول عمرم هیچ وقت برای فردای خودم فکر نکردم چه می شود؟ معنی اش خیلی بد می شود...
  • اگر ما شب قدر را یافتیم و بدست آوردیم چه دعایی بکنیم؟ فرمودند دعای عافیت بکنید. دعای عافیت. عافیت که می گوییم همه چیز درونش هست. یعنی اگر کسی پول ندارد، دارا می شود. مریض است، خوب می شود. مشکل خانوادگی دارد، حل می شود. هرچه هست، درست می شود...
    ثبت‌نام خبرنامه