• بايگاني پرسش و پاسخها
  • كتب چاپ شده توسط موسسه ايمان ماندگار
  • ده تیره از تیره های قبیله قریش هستند. هر کدام می گوید من. اما حالا در طول زمان به دلایل مختلف بیشترین اوقات ریاست این قبیله به دست تیره بنی هاشم است. بعد از وفات حضرت ابوطالب علیه السلام این ریاست به دست بنی امیه افتاد...
  • شیطان می خواهد ما هیچ نباشیم. هیچی نداشته باشیم. مگر اینکه به خدا پناه ببریم. حالا این دشمن های امروز ما هم دشمن های انسی هستند. او دشمن جنی است اینها دشمن انسی هستند. دشمن های انسی ما هم تا این حد می خواهند. هیچ چیز برای ما نمی خواهند. هیچ چیز نمی خواهند...
  • من برای بندگان صالح خودم یک چیزهایی آماده کرده ام که هیچ چشمی آن را ندیده است. هیچ گوشی آن را نشنیده است. به خاطر هیچ کس خطور نکرده است. ..
    ثبت‌نام خبرنامه