• بايگاني پرسش و پاسخها
  • كتب چاپ شده توسط موسسه ايمان ماندگار
  • آدم به مقداری که در اخلاق درست شده و به مقداری که در فکرش درست شده، به مقداری که در عمل درست شده، درهای عالم ملکوت برایش باز است. در عالم ملکوت آدم می بیند که همه کار دست خداست...
  • هرکس آب حیات خورده باشد، دیگر نمی میرد. نفخه صور آقا عالم را زیر و زبر می کند. این را نمی تواند. هیچ کاری با او نمی کند. مانند یک نسیمی می آید از کنار آدم عبور می کند. وقتی یک نسیم عبور می کند، آدم هیچ طوری نمی شود دیگر...
  • وقتی در جنگ خندق به میدان آمد هیچ کس اصلا جُم نخورد. می گفت مگر نمی گویید اگر بکشم و کشته شوم به بهشت می روم. خب بیایید و به بهشت بروید...
  • حالا هرچه آدم جوان تر است و سن کمتری دارد، زودتر می تواند تصمیم بگیرد و از چشم و زبان و گوش و دستش شروع کند و برای یک پاکی در چشم و گوش و زبان و دست و اینها تصمیم بگیرد...