• بايگاني پرسش و پاسخها
  • كتب چاپ شده توسط موسسه ايمان ماندگار
  • هرکس آب حیات خورده باشد، دیگر نمی میرد. نفخه صور آقا عالم را زیر و زبر می کند. این را نمی تواند. هیچ کاری با او نمی کند. مانند یک نسیمی می آید از کنار آدم عبور می کند. وقتی یک نسیم عبور می کند، آدم هیچ طوری نمی شود دیگر...
  • وقتی در جنگ خندق به میدان آمد هیچ کس اصلا جُم نخورد. می گفت مگر نمی گویید اگر بکشم و کشته شوم به بهشت می روم. خب بیایید و به بهشت بروید...
  • حالا هرچه آدم جوان تر است و سن کمتری دارد، زودتر می تواند تصمیم بگیرد و از چشم و زبان و گوش و دستش شروع کند و برای یک پاکی در چشم و گوش و زبان و دست و اینها تصمیم بگیرد...
  • اگر آدم دست از درستی و راستی برندارد خب می رود جزء اصحاب یمین. اگر یک ذره همت بلندتر باشد، همت بلندتر یعنی جزء سابقین است. همه ما این را می خواهیم اما هیچ به برنامه آنچنانی عمل نمی کنیم...