• بايگاني پرسش و پاسخها
 • كتب چاپ شده توسط موسسه ايمان ماندگار
 • زندگی برای دو نفر خیر دارد. زندگی. این که این در این دنیا زنده است، برایش خیر است. برای دونفر خیر است. یکی کسی که دارد خرابی ها را جبران می کند. یکی کسی که دارد برای خودش چیز درست می کند...
 • اگر شخصیت به حد کمال برسد که ما اسمش را انسان کامل می گذاریم، اگر شخص انسان کامل شود، می تواند تمام کوشش خود را در راهی که می خواهد به کار ببرد. می تواند. من گرسنه می شوم دیگر نمی توانم جهاد کنم. خب این ضعف من است...
 • ده تیره از تیره های قبیله قریش هستند. هر کدام می گوید من. اما حالا در طول زمان به دلایل مختلف بیشترین اوقات ریاست این قبیله به دست تیره بنی هاشم است. بعد از وفات حضرت ابوطالب علیه السلام این ریاست به دست بنی امیه افتاد...
 • شیطان می خواهد ما هیچ نباشیم. هیچی نداشته باشیم. مگر اینکه به خدا پناه ببریم. حالا این دشمن های امروز ما هم دشمن های انسی هستند. او دشمن جنی است اینها دشمن انسی هستند. دشمن های انسی ما هم تا این حد می خواهند. هیچ چیز برای ما نمی خواهند. هیچ چیز نمی خواهند...
 • اگر آدم ایمان دارد و ایمانش خدشه و مشکل ندارد، این واعظ وجود دارد. خب ببینید ایمان با چه عیب می کند؟ با گناه پیوسته. گناه جبران نشده...
 • آدم اگر خودش دلسوز خودش نباشد، هیچ دلسوزی دیگری برای او سودی نخواهد داشت. ممکن است آدم بتواند این سخن را در ضمن یک مجموعه روایات جا بدهد. و آن این است که در روایات متعدد ائمه فرمودند که شخص محتاج و نیازمند یک واعظ درونی است...
 • رهبر یک کشور دلسوز است. باید بخواهند. دیگران هم باید بخواهند تا بشود. آدم خودش باید دلسوز خودش باشد. اگر نباشد، هیچ دلسوزی دیگری سودی ندارد. یا حداقل کمتر سودی دارد...
 • کسی که از آینده خودش خبر دارد، برای آینده فکر می کند. در هرصورت رسول خدا در این یکی دو سال اخیر دارند برای آینده کارهای اساسی می کنند...
  ثبت‌نام خبرنامه