• بايگاني پرسش و پاسخها
  • كتب چاپ شده توسط موسسه ايمان ماندگار
  • مرحوم آقای حاج مقدس با یک دسته جمعیتی به کربلا مشرف شدند. پاسپورت یا به اصطلاح قدیمی ها گذرنامه شان تا روز هشتم محرم بود. همه رفقا رفتند یک چیزی گفتند که دو روز دیگر تا روز عاشورا را هم بمانند و روز یازدهم برگردند. ایشان گفتند دروغ حرام است. زیارت مستحب است.روز هشتم سوار شد و برگشت...
  • به مقداری که آدم معصیت می کند، از رحمت دور شده. هرمقدار برگردد، دومرتبه برمی گردد زیر باران رحمت. و برای یک کسانی هست که در سراسر عمرشان باران رحمت برشان می بارد و ما متاسفانه مزه اش را نچشیده ایم...
  • اگر من گناه کردم و راحت بودم و بعد از گناهم هم باز هم راحت بودم و هیچ دغدغه خاطری ندارم، اولا این خیلی مشکل است. معلوم نیست اصلا چیزی از ایمان برای این آدم مانده باشد.
    ثبت‌نام خبرنامه