جلسات روزهاي چهارشنبه 94
 • جلسه چهارشنبه 28/5/94

  آدمیزاد می تواند خیلی همت کند. خیلی بیشتر از اینها می تواند همت کند و سرانجام همت کردن این است که همه چیز سرنوشت خودش را در اختیار دارد. همه چیز...
 • جلسه چهارشنبه 21/5/94 (دوران امام صادق عليه السلام)

  اما باقر و امام صادق کوشیده اند حق مطلق و دین درست و صد در صد را به دست مردم برسانند و رساندند...
 • جلسه چهارشنبه 7/5/94 (سعادتمندان)

  بلای قیامت مال دروغی است که من اینجا گفته ام. سر یک کسی کلاه گذاشته ام. کلک زده ام. کم فروخته ام. گران و امثال این حرف ها. به زن و بچه ام ظلم کرده ام. نمازم را درست نخوانده ام...
 • جلسه چهارشنبه 27/3/94 (جنگ با خدا)

  ترک گناه برترین اعمال است. من تمام روز فقط مراقب این هستم. مراقب چشمم و گوشم و زبانم هستم. یعنی داری بهترین اعمال را انجام می دهی. اگر قرآن هم خواندی، چه بهتر. نخواندی هم تو داری بهترین اعمال را انجام می دهی....
 • جلسه چهارشنبه 20/3/94

  مرحوم آقای حاج مقدس با یک دسته جمعیتی به کربلا مشرف شدند. پاسپورت یا به اصطلاح قدیمی ها گذرنامه شان تا روز هشتم محرم بود. همه رفقا رفتند یک چیزی گفتند که دو روز دیگر تا روز عاشورا را هم بمانند و روز یازدهم برگردند. ایشان گفتند دروغ حرام است. زیارت مستحب است.روز هشتم سوار شد و برگشت...
 • جلسه چهارشنبه 16/2/94 (لعنت دائمي - رحمت دائمي)

  به مقداری که آدم معصیت می کند، از رحمت دور شده. هرمقدار برگردد، دومرتبه برمی گردد زیر باران رحمت. و برای یک کسانی هست که در سراسر عمرشان باران رحمت برشان می بارد و ما متاسفانه مزه اش را نچشیده ایم...
 • جلسه چهارشنبه 9/2/94 (ثمره ي مطيع بودن)

  اگر من گناه کردم و راحت بودم و بعد از گناهم هم باز هم راحت بودم و هیچ دغدغه خاطری ندارم، اولا این خیلی مشکل است. معلوم نیست اصلا چیزی از ایمان برای این آدم مانده باشد.
 • جلسه چهارشنبه 2/2/94 (امام)

  نسبت ما به این امام چیست؟ باید او را دوست بداریم. خود دوستی اش یک وظیفه است. دوم باید پیروی کنیم. دوستی و پیروی. دوستی تنها باشد و پیروی نباشد، نمی شود...
 • جلسه چهارشنبه 26/1/94 (چگونه بفهميم كه خدا ما را آمرزيده است؟)

  اینکه هنوز یک ذره از لذت گناه مانده، معلوم می شود که اثر آن گناه هنوز هست. کاری که با ساختمان من کرده بود موجود است. آن برطرف نشده. آن خرابی ای که با گناهم به بار آورده بودم، درست نشده. گودال موجود است...