ایام فاطمیه اول در منزل 1390
  • شب دوم جلسه ( ایمان مشرکانه - علت گرفتن خلافت از بنی هاشم)

    شب دوم جلسه ( ایمان مشرکانه - علت گرفتن خلافت از بنی هاشم)

    یک داستانی را حاج آقای حق شناس نقل فرمودند. اگر ایشان نقل نفرموده بودند، من واقعا جرأت نمی کردم. فرموده بودند که سید بن طاووس را که تقریبا همه می شناسندوبزرگان اهل فن فرموده اند...
  • شب اول جلسه ( ایمان مشرکانه )

    شب اول جلسه ( ایمان مشرکانه )

    همه ی عیب های آدم را جمع کنید یک کلمه می شود. همه ی حسن های آدم را جمع کنید یک کلمه می شود. بلد هم هستید. حالا عرض می کنم، می بینیم که بله درست است. همه ی عیب های آدم را جمع کنید، شرک می شود.