ایام فاطمیه دوم در منزل 1390
 • شب چهارم جلسه ( منافقین در صدر اسلام )

  شب چهارم جلسه ( منافقین در صدر اسلام )

  نکته ای بسیار مهم در مورد آن روزگار هست. یک نظریه وجود دارد در میان اهل سنت که معتقدند هرکس پیامبر را در حال اسلام زیارت کرده است و به اسلام مرده است یعنی یک کار علنی علیه اسلام نکرده است این جزو صحابی پیامبر حساب میشود
 • شب دوم جلسه ( اطاعت از اولی الامر - ایمان مشرکانه )

  شب دوم جلسه ( اطاعت از اولی الامر - ایمان مشرکانه )

  خدای متعال در فرستادن انبیاء یک طرح و هدف اولیه دارد. هدف اولیه این است که مردم راه و چاه را بدانند که چیست. حال می خواهند عمل کنند میخواهند نکنند! ا
 • شب اول جلسه ( اطاعت از اولی الامر )

  شب اول جلسه ( اطاعت از اولی الامر )

  آنچه که قدرتمندان بعد از پیامبر از امیرالمومنین گرفتند خلافت نبود، خلافت غصب نشد، خلافت وظیفه ای بود بر دوش امیرالمومنین، این وظیفه را از روز اول تا پایان عمر مبارکش انجام داد، یک روزی تنهایی یک روز هم در جمعیت