جلسات فاطميه دوم 94 - حسينيه حاج شيخ مرتضي زاهد
 • جلسه 10/1/64 (چگونه واقعيت را درك كنيم؟)

  آقا این سقف هایی که بالا سرت ساخته ای را خراب کن. آن خورشید برای تو هم طالع می شود. آن خورشید که در طلوعش مشکل ندارد. از ازل تا ابد به صورت بی نهایت طالع است. پس ما چرا خبر نداریم؟ خب تو صد تا سقف بالای سر خودت ساختی...
 • جلسه 9/1/64 (چگونه عزتمند شويم؟)

  سه تا بهشت در انتظار آدمیان است. بهشت اعمال و بهشت صفات و بهشت ذات...
 • جلسه 8/1/64 (نتيجه ي عمل)

  موحد هیچ کسی را دوست ندارد، مگر برای خاطر خدا. محبتش خالص برای خداست. آن وقت اگر امام حسین را دوست دارد، برای خاطر خدا دوست دارد...
 • جلسه 6/1/94 (سرعت در خيرات)

  یک قطره اشک خوب آتش جهنم را خاموش می کند. خاموش می کند. دو رکعت نماز خوب بهشت را بر آدم واجب می کند. دعای آدم مستجاب می شود. آدم مستجاب الدعوه می شود. با دو رکعت نماز خوب.
 • جلسه 5/1/94 (مفاسد حب دنيا)

  ملاحظه کن این چه مقامی و سلطنتی است و این چه قدرتی است الهی که اراده او مظهر ارادة الله شود،و معدومات را لباس وجود بخشد. و از تمام جنات جسمانی این قدرت و نفوذ اراده بهتر و بالاتر است.