جلسات متفرقه 1400
 • جلسه ظهر شهادت امام صادق (ع) 1400/3/16

  ائمه علیهم السلام آمده اند که دینی را که جدشان آورده است حفظ کنند. یک کاری کنند که این دین تا آخرالزمان بماند. چون دین حضرت عیسی در طول زمان گرفتار تحریف شد و از بین رفت. خدای واحدش خدای سه گانه شد. دین حضرت موسی تحریف شد. زیر و رو شد. چون این دین باید تا آخرالزمان بماند.
 • شب بیست و سوم ماه رمضان 1400/2/22

  ما بندگان فقیر و حقیر و صغیر و هرچه بگویی هستیم. از کسانی که بر ما حقی دارند گذشتیم، گذشتیم. تو که بزرگی و بزرگی و بزرگی و بزرگی. از گناهان ما، از تقصیرات ما، از عیوب ما، از عیب های ما درگذر.
 • شب بیست و یکم ماه رمضان 1400/2/20

  وهابیت همان اسلام اموی است که به دست بنی امیه تاسیس شده و همینطور هم مانده. همه اختلافات و جنگ و جدال هایی که در عالم اسلام هست، با اینهاست. اسلام بنی امیه. اسلام اموی.
 • شب نوزدهم ماه رمضان 1400/2/18

  دعای عافیت. دعای عافیت بخواهیم. برای همه اهل کشورمان، علی الخصوص رهبر بزرگوارمان. خدایا ایشان را طول عمر، سلامتی کامل، قوت بدن، نفوذ کلمه بیشتر مرحمت بفرما. توفیقاتش را بیشتر از گذشته بفرما.
 • جلسه شام شهادت امام سجاد (ع) 1400/6/12

  از اعمال خوب شما، برای شما بهشت درست می شود. قصر درست می شود. باغ درست می شود. چشمه درست می شود.
 • جلسه شب شهادت امام سجاد (ع) 1400/6/11

  من فکر می کنم اگر در تاریخ هم می گشتیم، مثلش را هیچ گیر نمی آوردیم... من فکر می کنم هیچ گیر نمی آوردیم. ببینید سر ظهر ده هزار نفر دارند بر سر سفره ایشان غذا می خورند. ده هزار نفر. امروز. فردا، پس فردا، پس آن فردا. هیچ کار خوبی نبود که ایشان در آن نباشد. شرکت نکرده باشد.
 • جلسه ظهر شهادت امام صادق (ع) 1400/3/16

  این در خاطرتان بماند. ائمه علیهم السلام آمده اند که دینی را که جدشان آورده است حفظ کنند. یک کاری کنند که این دین تا آخرالزمان بماند.