دهه اول محرم 95
 • جلسه شب هفتم محرم الحرام 1395 - حسینیه شیخ مرتضی زاهد(ره)

  درباره زبان فرموده اند که شما یک کلمه می گویی از شرق عالم تا غرب عالم می رود، خون ها می ریزد. آبرو ها به باد می دهد. گاهی یک کلمه که آدم می گوید خیلی سخت تر از خیلی دیگر از گناهان است.
 • جلسه شب ششم محرم الحرام 1395 - حسینیه شیخ مرتضی زاهد(ره)

  آقا نماز خوب باید بخوانی. حداقلش این است که حواس من در نماز از اولش تا آخرش جمع باشد. اگر نصفش حواست جمع بود نصفش درست است. قبول است. نصف دیگرش قبول نیست. شما چهار رکعت نماز خواندی دو رکعت قبول است. در روایت دارد برای یک نفر ثلثش قبول است. برای یک نفر ربعش قبول است. برای یک نفر نصفش قبول است. بستگی دارد به مقداری که من حواسم در نماز است. حواسم در نماز است، برای آن کارهای قبلی ام است.
 • جلسه شب پنجم محرم الحرام 1395 - حسینیه شیخ مرتضی زاهد(ره)

  یک آیه بسیار مهم، این آیه خیلی مهم است. یک آیه کوچولو.اما خیلی حرف اساسی است از حرف های اساسی فوق حد فکر ما. خدای متعال یک عده از بندگان خاص خودش را که این ها عرش نشین بودند، این ها عرش نشین بودند؛ به میان ما خاک نشینان فرستاده است که ما را به همراه خودشان به عرش ببرند. ما، همه ما، همه ما توانایی و استعداد رفتن این راه را داریم. می توانیم همراه آن ها به عرش برویم. این ها یعنی چه؟ واقعا واقعیت دارد. فقط ای کاش که ما یک ذره اش را چشیده بودیم. بقیه اش را می توانستیم باور کنیم.
 • جلسه شب چهارم محرم الحرام 1395 - حسینیه شیخ مرتضی زاهد(ره)

  اگر یک لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ درست گفتی قطعا حتما جای شما بهشت است. همین کوشش های دیگری که ما می کنیم برای بدست آوردن آن یک لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ است. یک دانه حدیث نیست ها. مخلصاً لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ بگوید، این جایش بهشت است
 • جلسه شب سوم محرم الحرام 1395 - حسینیه شیخ مرتضی زاهد(ره)

  وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. او برایش کافی است. همه ی عالم در مقابلش باشند. باشند. این پیروز است. اگر آدم بی خدا تصمیم بگیرد چه؟ نمی شود. امروز شکست نخوردی، فردا. فردا شکست نخوردی، پس فردا. تصمیم شخصی، به شکست منتهی می شود. حتما. قطعا.
 • جلسه شب دوم محرم الحرام 1395 - هیئت محبان العباس ع

  بینید یک قطره. می گوییم یک قطره. حتی یک قطره هم نه. می گوید این پلک هایت خیس شد. همه گناهانت آمرزیده است. یعنی به این ارزانی است؟ آن گریه انقدر قیمتی است؟ یا بخشش گناهان به این ارزانی است؟ اما من یک دل را سوزاندم...
 • جلسه شب اول محرم الحرام 1395 - هیئت محبان العباس ع

  چه داند آنکه اشتر می چراند! از واقعیتی که اینجا و در این ده روز وجود دارد. و آنچه که در آن یک ماه مبارک وجود دارد و آنچه که در دهه اول ذی الحجه وجود دارد، اینها بهترین روزها و ساعت ها و ماه های طول سال است...