جلسات روزهای چهارشنبه 96
 • جلسه چهارشنبه 96/5/11

  در نماز جماعت ماموم در اعمالش باید از امام پیروی کند. پیروی یعنی چه؟ پی روی. اجازه دادند. عیب ندارد.حتی اگر با امام هم حرکت کنی، عیب ندارد. یعنی با همدیگر به رکوع بروید. جلو، جایز نیست. اگر آدم جلوتر از امام عمل کند، دارد گناه می کند.
 • جلسه چهارشنبه 96/5/4

  هر امامی در عصر خودش باید با مشکلات زمان خودش مقابله و مبارزه کند. مشکلات زمان. عصر حضرت زین العابدین علیه السلام عصر فساد فراگیر عام مسلمانان در بگویید، درتمام عالم اسلام است. اگر این را نگوییم حداقل بگوییم در مرکز اسلام، مکه و مدینه و همه شهرهای اصلی.
 • جلسه چهارشنبه 96/4/28

  از این طرف عالم به آن طرف که بروی، همه چیز جدی است. مردم من را می گفتند خیلی آدم خوبی است. هی هم التماس دعا می گفتند. آنور این چیزها را نمی فهمند یعنی چه. آدم خوب هستی یا نیستی. خوبی ات را بیاور. اگر آوردی، خب حساب می کنند. به اندازه ای که خوبی هم حساب می کنند. نه یک ذره اضافه می شود و نه کم. عالم دقیق، دقیق، دقیق... فقط واقعیت حاکم است. فقط واقعیت حاکم است.
 • جلسه چهارشنبه 96/4/21

  اگر کسی کارش، کاری است که مردم از او می ترسند. اگر کسی برای مردم ترس به بار می آورد، این آدم را در قیامت، فقط قیامتش ها، نه بعد از قیامت، یعنی اینکه بعد که به جهنم می برندش چه می شود را نمی دانیم. فعلا این را می دانیم. در قیامت در ترس حبس می کنند.
 • جلسه چهارشنبه 96/4/14

  نماز جماعت یک تمرین است برای انضباط. لفظ انضباط را عوض می کنیم و می گوییم برای یک ادب. آدمی مودب است که طبق ضوابط عمل می کند.
 • جلسه چهارشنبه 96/3/3

  پیامبر در سفر حجه الوداع چون کوشیده بود هرکس که ممکن است و ممکن است به این سفر بیاید و مثلا به همه قبایل پیام فرستاده بودند که هرکس می تواند به حج بیاید، بیاید. جمعیت در حد اعلای ممکن در زمان ایشان بود. حالا می خواهند در جمع یک همچین جمعیتی آخرین حرف ها و اصلی ترین حرف هایشان را بزنند.
 • جلسه چهارشنبه 96/2/27

  جابر بن سمره می گوید سَمِعتُ رَسُول الله. من از پیامبر شنیدم می فرمود لا یَزالُ هذا الدِّین عَزیزاً. عرض کردیم که این عبارت مکرر، مکرر به عبارت های مختلف تکرار شده. عبارت های خیلی قوی. لا یَزالُ هذا الدِّین عَزیزاً. این دین همیشه عزیز خواهد ماند.
 • جلسه چهارشنبه 96/2/20

  یک بحث مفصلی در کتاب های اهل سنت هست. بحث مفصل که می گوییم یعنی واقعا به معنای مفصل. در کتاب های اهل سنت هست. برای دوازده امام. با عدد دوازده امام. این بحث معمولا و تقریبا بین ماها رسم نیست. و شاید در همین زمان های اخیر توجه به این مساله جلب شده است. بحث را که عرض می کنیم شما می بینید که مساله اش خیلی جدی است.
 • جلسه چهارشنبه 96/2/13

  شعری که فرزدق در مدح حضرت زین العابدین علیه السلام گفته است، گفته آقا ایشان هیچ وقت در عمرش نه نگفته. هرکس به او مراجعه کرده، [ایشان] نه نگفته. اصلا نه نگفته.
 • جلسه چهارشنبه 96/1/30

  حضرت فرمودند سَلوُنی قَبلَ أن تَفقِدوُنی. قبل از اینکه مرا نیابید، هرچه می خواهید از من سوال کنید. من فکر می کنم این را این سال های آخر می گفتند که دیگر شهادت شان نزدیک بود. این حرف را هیچ کس نزده. در عالم اسلام هیچ کس این حرف را نزده.
 • جلسه چهارشنبه 96/1/23

  یک ذره کمی به مناسبت تولد امیرالمومنین، از امیرالمومنین صحبت بکنیم. داشتم فکر می کردم که می توانیم یک دوره کوتاهی از فضایلی که امیرالمومنین در قرآن دارند را با هم حرف بزنیم. حالا. شروع می کنیم. ان شاء الله به مدد خدا امیدواریم که خدا کمک کند و چیزی دستگیرمان، دستگیر همه مان بشود ان شاء الله.
 • جلسه چهارشنبه 96/1/9

  پیامبر خاتم که ایشان دیگر پیامبری به عنوان وصی و جانشین ندارد.به امیرالمومنین چه فرمود؟ فرمود مثال تو مثال حضرت هارون است نسبت به حضرت موسی. اِلّا أنَّه لا نَبیَّ بَعدی. که این دیگر اتفاق همه اهل اسلام است.
 • جلسه چهارشنبه 96/1/2

  فرمایش امیرالمومنین: قال علیه الصلاه و السلام إِنْ لَمْ تَكُنْ حَلِيماً فَتَحَلَّمْ. اگر حلیم و بردبار نیستی، خودت را به حلم بزن. خودت را به حلم بزن. ادای حلم را نشان بده. ظاهرا به حلم عمل کن.